jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay

Előadás-sorozat az önkéntességről, önkéntesek toborzása, felkészítés, érzékenyítés

Időpontok:

2018.02.11

Cél, és annak megvalósulása: Tartalma, időkerete: az önkéntesség, mint szemléletmód és közösségi szerepvállalás

Főbb témakörök:

–        az önkéntesség formái, lehetséges célcsoportjai, terepei;

–        az önkéntesség szemléleti háttere;

–        az önkéntes segítői- és közösségi szerepvállalása;

–        segítő tevékenység, segítői kompetenciák;

–         

Elérendő célok:

–        képzés megnyitása, csportalakítás, csoportbizalom kialakítása;

–        információátadás, a leendő önkéntesek célcsoporttal kapcsolatos ismereteinek gazdagítása, szerepkép kialakítás, szemléletformálás.

Az előadás időpontjában a minden évben megrendezett női szümpozium szervezése már folyamatban volt, amiben a szakkollégium hallgatói önkéntesként tevékenykednek. Úgy gondoltuk azonban, hogy az önkéntes munka értékének tudatosítása, fajtáinak, lehetőségeinek bővebb megismertetése erősíteni fogja a lányok érdeklődését, elszántságát.

Időpont:2018.03.19.

Cél, és annak megvalósulása: az önkéntesség, mint szemléletmód és közösségi szerepvállalás

Főbb témakörök:

–        az önkéntes segítői- és közösségi szerepvállalása;

–        segítő tevékenység, segítői kompetenciák;

Elérendő célok:

–        képzés megnyitása, csoportalakítás, csoportbizalom kialakítása;

–        információátadás, a leendő önkéntesek célcsoporttal kapcsolatos ismereteinek gazdagítása, szerepkép kialakítás, szemléletformálás.

Időpont:2018.06.08

Cél, és annak megvalósulása: az önkéntesség, mint szemléletmód és közösségi szerepvállalás

Főbb témakörök:

–        professzionális és önkéntes segítői tevékenység;

–        az önkéntes munka keretei és szerephatárai.  Az önkéntes munkavégzés, mint társadalmi szerepvállalás;

Elérendő célok:

–        képzés megnyitása, csoportalakítás, csoportbizalom kialakítása;

–        információátadás, a leendő önkéntesek célcsoporttal kapcsolatos ismereteinek gazdagítása, szerepkép kialakítás, szemléletformálás.

Ezen az előadáson tovább foglalkoztunk az önkéntességgel – most a professzionális segítő szervezetek munkájáról, felelősségéről volt szó. Ahogy várható volt, a lányok érdeklődéssel fogadták azokat az információkat, amik a szervezett önkéntes munka lehetőségeiről szóltak.

 

Reflexió: A magas létszám a lányok fokozott érdeklődését mutatja. Jó tapasztalat volt, hogy ebben a témakörben egyre inkább magukra, saját feladatukra véltek találni a résztvevők, megértve azt a lehetőséget, hogy egy nagyobb szervezet keretében elég csak részfeladatokat vállalniuk, és nem kell egy egész rendezvényt, akciót önállóan megtervezniük-lebonyolítaniuk. Láthatóan így többen látják annak a lehetőségét, hogy rendszeresen részt vegyenek az önkéntes munkában.