jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay

Vezetői szupervízió a BTSZ Diáktanácsának (Vezetői Testület)

Időpont: 2018.03.12.

Cél, és annak megvalósulása: A projektelem keretében a szupervízió segít a vezetői kompetencia és együttműködés fejlesztésében. 

A vezetői/hatékony problémamegoldási/szinergikus működést támogató elméleti és főként gyakorlati tudás/készség fejlesztése. Mindez a személyes tapasztalatok, megakadások tematikáján keresztül, kicsoportos formában, folyamatként. 

A szupervízióban hangsúlyt kap a partnerségi együttműködések kereteinek tudatos kialakítása, a motivációs/pszichológiai szerződés megkötésének szükségessége, továbbá a személyes felelősség vállalása e helyzetekben.

–        A nyílt és egyértelmű kommunikáció erejének felfedezésével új közösségépítő és fejlesztő eszköztár kialakítása történik meg. A résztvevők megismernek és gyakorolhatnak olyan módszereket, melyek az együttműködő felek megbeszéléseinek hatékonyságát növelik.

–        Az elakadások feloldását támogató, a megoldás keresésének irányába mozdító esetfeldolgozások során hatékony, a gyakorlatban közvetlen módon alkalmazható konfliktuskezelési, problémamegoldási módok felismerése.

A képzés során alkalmazott tapasztalati tanulás módszere az új ismeretek megszerzése mellett hozzájárul az eddig megszerzett elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok újrarendezéséhez.

Fenti, pályázatban megfogalmazott céljaink megvalósítására nagy szükség volt egy ilyen nagyszabású rendezvény szervezése során, illetve megrendezése alatt. Fontos volt, hogy az együttműködés, a pontos és nagy hatásfokú kommunikációról, a problémák helyes és gyors megoldásáról még a rendezvény előtt szó essen.

Reflexió: Tapasztalataink alátámasztották, hogy helyes volt ezt a tréninget közvetlen a szümpozium elé helyezni – sok feszültségre, problémára fény derült, így ezek megoldása még a rendezvény előtt megtörtént. A lányokat felszabadította, hogy megbeszéltük a felmerült gondokat. Elhatároztuk, hogy lehetőség szerint minden nagyobb rendezvény előtt tartunk tréninget a szervezőknek.